COMPOSITIONMODEL File

COMPOSITIONMODEL là Data Files - Invantive Composition Data Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Invantive Software.

.COMPOSITIONMODEL File Extension

   
File name COMPOSITIONMODEL File
File Type Invantive Composition Data Model File
Nhà phát triển Invantive Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .COMPOSITIONMODEL là file gì?

COMPOSITIONMODEL là Data Files - Invantive Composition Data Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Invantive Software.

mô hình tập tin được sử dụng bởi phần, một add-in để Microsoft Word kết hợp văn bản với dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và các chương trình khác Word; chứa thông tin xác định nguồn gốc của các dữ liệu được sử dụng trong một mẫu phần Invantive (.COMPOSITIONTEMPLATE).

What is a COMPOSITIONMODEL file?

Model file used by Composition, an add-in to Microsoft Word combines Word documents with data from databases and other programs; contains information that defines the source of the data used in an Invantive Composition template (.COMPOSITIONTEMPLATE).

Phần mềm mở file .COMPOSITIONMODEL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COMPOSITIONMODEL do filegi.com tổng hợp.

  • Invantive Composition

Chuyển đổi file .COMPOSITIONMODEL

           

File .COMPOSITIONMODEL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *