COMPOSITIONMODEL File

? Cách mở file .COMPOSITIONMODEL? Những phần mềm mở file .COMPOSITIONMODEL và sửa file lỗi. Convert N/A COMPOSITIONMODEL file sang định dạng khác.

.COMPOSITIONMODEL File Extension

   
File name COMPOSITIONMODEL File
File Type Invantive Composition Data Model File
Nhà phát triển Invantive Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .COMPOSITIONMODEL là file gì?

COMPOSITIONMODEL là Data Files - Invantive Composition Data Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Invantive Software.

mô hình tập tin được sử dụng bởi phần, một add-in để Microsoft Word kết hợp văn bản với dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và các chương trình khác Word; chứa thông tin xác định nguồn gốc của các dữ liệu được sử dụng trong một mẫu phần Invantive (.COMPOSITIONTEMPLATE).

What is a COMPOSITIONMODEL file?

Model file used by Composition, an add-in to Microsoft Word combines Word documents with data from databases and other programs; contains information that defines the source of the data used in an Invantive Composition template (.COMPOSITIONTEMPLATE).

Cách mở .COMPOSITIONMODEL file

Để mở file .COMPOSITIONMODEL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COMPOSITIONMODEL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COMPOSITIONMODEL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COMPOSITIONMODEL do người dùng đóng góp.

  • Invantive Composition

Chuyển đổi file .COMPOSITIONMODEL

File .COMPOSITIONMODEL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *