COMPOSITIONTEMPLATE File

? Cách mở file .COMPOSITIONTEMPLATE? Những phần mềm mở file .COMPOSITIONTEMPLATE và sửa file lỗi. Convert N/A COMPOSITIONTEMPLATE file sang định dạng khác.

.COMPOSITIONTEMPLATE File Extension

   
File name COMPOSITIONTEMPLATE File
File Type Invantive Composition Template
Nhà phát triển Invantive Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .COMPOSITIONTEMPLATE là file gì?

COMPOSITIONTEMPLATE là Page Layout Files - Invantive Composition Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Invantive Software.

Template được sử dụng bởi phần, một module có thể được thêm vào Microsoft Word để kết hợp văn bản với dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và các chương trình khác Word; chứa thông tin xác định bố cục của tài liệu và vị trí của dữ liệu từ tập tin mô hình dữ liệu Thành phần (.COMPOSITIONMODEL).

What is a COMPOSITIONTEMPLATE file?

Template used by Composition, a module that can be added to Microsoft Word to combine Word documents with data from databases and other programs; contains information that defines the layout of the document and the placement of data from the Composition data model file (.COMPOSITIONMODEL).

Cách mở .COMPOSITIONTEMPLATE file

Để mở file .COMPOSITIONTEMPLATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COMPOSITIONTEMPLATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COMPOSITIONTEMPLATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COMPOSITIONTEMPLATE do người dùng đóng góp.

  • Invantive Composition

Chuyển đổi file .COMPOSITIONTEMPLATE

File .COMPOSITIONTEMPLATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *