COMPPKG.HAUPTWERK.RAR File

? Cách mở file .COMPPKG.HAUPTWERK.RAR? Những phần mềm mở file .COMPPKG.HAUPTWERK.RAR và sửa file lỗi. Convert N/A COMPPKG.HAUPTWERK.RAR file sang định dạng khác.

.COMPPKG.HAUPTWERK.RAR File Extension

   
File name COMPPKG.HAUPTWERK.RAR File
File Type Hauptwerk Component Package
Nhà phát triển Milan Digital Audio
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (6 Bình chọn)

File .COMPPKG.HAUPTWERK.RAR là file gì?

COMPPKG.HAUPTWERK.RAR là Compressed Files - Hauptwerk Component Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Milan Digital Audio.

tập tin nén được sử dụng bởi Hauptwerk, một ứng dụng cho phép người dùng tạo nhạc organ; chứa các thành phần, chẳng hạn như tính khí, bộ mẫu, hoặc các cơ quan, mà add chức năng cho ứng dụng; sử dụng tương tự như một tập tin .PLUGIN.

What is a COMPPKG.HAUPTWERK.RAR file?

Compressed file used by Hauptwerk, an application that allows users to create organ music; contains components, such as temperaments, sample sets, or organs, that add functionality to the application; used similarly to a .PLUGIN file.

Cách mở .COMPPKG.HAUPTWERK.RAR file

Để mở file .COMPPKG.HAUPTWERK.RAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COMPPKG.HAUPTWERK.RAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COMPPKG.HAUPTWERK.RAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COMPPKG.HAUPTWERK.RAR do người dùng đóng góp.

  • Milan Digital Audio Hauptwerk

Chuyển đổi file .COMPPKG.HAUPTWERK.RAR

File .COMPPKG.HAUPTWERK.RAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *