COV File

? Cách mở file .COV? Những phần mềm mở file .COV và sửa file lỗi. Convert N/A COV file sang định dạng khác.

.COV File Extension

   
File name COV File
File Type Fax Cover Page File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (9 Bình chọn)

File .COV là file gì?

COV là Page Layout Files - Fax Cover Page File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

File được tạo ra bởi Microsoft Fax Cover Page Editor, một chương trình fax, đi kèm với Windows Business, Ultimate, và Enterprise; tiết kiệm cấu trúc bố cục trang, văn bản và đồ họa cho một trang bìa fax; thường chứa logo công ty, tên công ty và địa chỉ của người gửi; được sử dụng để truyền fax.

What is a COV file?

File created by Microsoft Fax Cover Page Editor, a fax program included with Windows Business, Ultimate, and Enterprise editions; saves the page layout structure, text, and graphics for a fax cover page; often contains company logos, the company name, and the sender's address; used for fax transmissions.

Cách mở .COV file

Để mở file .COV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COV do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Fax Cover Page Editor
  • Hancom Office Hanword
  • Hancom Office Hanword
  • BullseyeCoverage
  • CRC-COVLAB

Chuyển đổi file .COV

File .COV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *