CP File

? Cách mở file .CP? Những phần mềm mở file .CP và sửa file lỗi. Convert Binary CP file sang định dạng khác.

.CP File Extension

   
File name CP File
File Type 1Captivate Source File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .CP là file gì?

CP là Developer Files - 1Captivate Source File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Một tập tin CP là tệp dự án tạo ra bởi Adobe Captivate, một eLearning nội dung cụ authoring. Nó lưu trữ một loạt các slide, mỗi trong số đó có thể chứa tĩnh và nội dung động. file CP có thể bao gồm các bản ghi âm màn hình và nội dung Flash nhúng.

What is a CP file?

A CP file is a project file created by Adobe Captivate, an eLearning content authoring tool. It stores a series of slides, each of which may contain static and dynamic content. CP files may include screen recordings and Flash embedded content.

Cách mở .CP file

Để mở file .CP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CP do người dùng đóng góp.

  • Adobe Captivate
  • Edge Code CC
  • Edge Code CC
  • CodeWarrior
  • Parallels Tools Center
  • Captivate
  • Captivate

Chuyển đổi file .CP

File .CP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *