PC2 File

? Cách mở file .PC2? Những phần mềm mở file .PC2 và sửa file lỗi. Convert N/A PC2 file sang định dạng khác.

.PC2 File Extension

   
File name PC2 File
File Type Degas Elite Medium Res Image File
Nhà phát triển Degas
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .PC2 là file gì?

PC2 là Raster Image Files - Degas Elite Medium Res Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Degas.

định dạng đồ họa được sử dụng bởi Degas Elite, một chương trình chỉnh sửa hình ảnh cho các hệ thống Atari ST; có độ phân giải tiêu chuẩn 640x200 và hỗ trợ 4 màu; có thể được mở với Degas Elite trên các hệ thống Atari.

What is a PC2 file?

Graphic format used by Degas Elite, an image editing program for Atari ST systems; has a standard resolution of 640x200 and supports 4 colors; can be opened with Degas Elite on Atari systems.

Cách mở .PC2 file

Để mở file .PC2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PC2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PC2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PC2 do người dùng đóng góp.

  • Lemkesoft GraphicConverter
  • XnView MP
  • XnView MP

Chuyển đổi file .PC2

File .PC2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *