CWB File

? Cách mở file .CWB? Những phần mềm mở file .CWB và sửa file lỗi. Convert Binary CWB file sang định dạng khác.

.CWB File Extension

   
File name CWB File
File Type Cakewalk Bundle
Nhà phát triển Cakewalk
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .CWB là file gì?

CWB là Audio Files - Cakewalk Bundle, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Cakewalk.

lưu trữ dự án âm thanh được tạo ra bởi Cakewalk SONAR, một ứng dụng sản xuất âm thanh; tiết kiệm mọi nguồn lực âm thanh dự án trong một kho lưu trữ duy nhất; được sử dụng để sao lưu dự án và chuyển chúng giữa các máy tính.

What is a CWB file?

Audio project archive created by Cakewalk SONAR, an audio production application; saves all project audio resources in a single archive; used for backing up projects and transferring them between computers.

Cách mở .CWB file

Để mở file .CWB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CWB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CWB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CWB do người dùng đóng góp.

  • Cakewalk SONAR X3
  • SONAR LE
  • SONAR LE
  • SONAR Producer
  • SONAR Studio
  • Music Creator
  • Music Creator

Chuyển đổi file .CWB

File .CWB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *