NOTES File

? Cách mở file .NOTES? Những phần mềm mở file .NOTES và sửa file lỗi. Convert N/A NOTES file sang định dạng khác.

.NOTES File Extension

   
File name NOTES File
File Type Memento Notes File
Nhà phát triển Guys with Towels
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .NOTES là file gì?

NOTES là Text Files - Memento Notes File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Guys with Towels.

file văn bản mà các cửa hàng điện tử sau đó ghi chú được tạo ra với Memento; sử dụng để tạo nhắc nhở đơn giản, ví dụ như ngày tháng và thời gian của các sự kiện; xuất hiện trên màn hình desktop của máy tính như một lời nhắc nhở trực quan.

What is a NOTES file?

Text file that stores electronic post-it notes created with Memento; used for creating simple reminders, such as dates and times of events; appears on the computer's desktop as a visual reminder.

Cách mở .NOTES file

Để mở file .NOTES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NOTES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NOTES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NOTES do người dùng đóng góp.

  • IRISnotes Executive
  • MyScript Notes
  • MyScript Notes
  • MyScript for Livescribe
  • MyScript Studio Notes Edition
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .NOTES

File .NOTES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *