NOTEBOOK File

? Cách mở file .NOTEBOOK? Những phần mềm mở file .NOTEBOOK và sửa file lỗi. Convert Zip NOTEBOOK file sang định dạng khác.

.NOTEBOOK File Extension

   
File name NOTEBOOK File
File Type SMART Notebook File
Nhà phát triển SMART Technologies
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.6 ★ (144 Bình chọn)

File .NOTEBOOK là file gì?

NOTEBOOK là Data Files - SMART Notebook File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi SMART Technologies.

Một tập tin NOTEBOOK chứa một máy tính xách tay được tạo ra bởi phần mềm Máy tính xách tay SMART, cho phép giáo viên để tạo ra vật liệu lớp học giảng động. Nó có thể lưu trữ các ghi chú, sơ đồ, hình ảnh, âm thanh và video. file NOTEBOOK được sử dụng để lưu trữ và chia sẻ ghi chú bài học kỹ thuật số với các giáo viên và học sinh.

What is a NOTEBOOK file?

A NOTEBOOK file contains a notebook created by SMART Notebook software, which allows teachers to create dynamic classroom lecture materials. It may store notes, diagrams, images, audio, and video. NOTEBOOK files are used for storing and sharing digital lesson notes with teachers and students.

Cách mở .NOTEBOOK file

Để mở file .NOTEBOOK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NOTEBOOK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NOTEBOOK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NOTEBOOK do người dùng đóng góp.

  • MimioStudio
  • SMART Technologies Notebook
  • SMART Technologies Notebook
  • SMART Technologies Notebook Express
  • SMART Notebook SE
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .NOTEBOOK

File .NOTEBOOK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *