PC1 File

? Cách mở file .PC1? Những phần mềm mở file .PC1 và sửa file lỗi. Convert N/A PC1 file sang định dạng khác.

.PC1 File Extension

   
File name PC1 File
File Type Degas Elite Low Res Image File
Nhà phát triển Degas
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .PC1 là file gì?

PC1 là Raster Image Files - Degas Elite Low Res Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Degas.

định dạng hình ảnh đồ họa được sử dụng bởi Degas Elite, một biên tập viên hình ảnh cho các hệ thống Atari ST; lưu với định dạng tiêu chuẩn 320x200 pixel và 16 màu sắc; cũng có thể được mở trực tiếp trên hệ thống với Degas Elite Atari.

What is a PC1 file?

Graphic image format used by Degas Elite, an image editor for Atari ST systems; saved with a standard formatting of 320x200 pixels and 16 colors; can also be opened directly on Atari systems with Degas Elite.

Cách mở .PC1 file

Để mở file .PC1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PC1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PC1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PC1 do người dùng đóng góp.

  • Lemkesoft GraphicConverter
  • XnView MP
  • XnView MP

Chuyển đổi file .PC1

File .PC1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *