CPC File

CPC là Raster Image Files - CPC Compressed Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Cartesian Products.

.CPC File Extension

   
File name CPC File
File Type CPC Compressed Image File
Nhà phát triển Cartesian Products
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .CPC là file gì?

CPC là Raster Image Files - CPC Compressed Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Cartesian Products.

What is a CPC file?

Bitmap image compressed using the Cartesian Perceptual Compression (CPC) algorithm; designed for compressing 1-bit raster images, such as black-and-white photographs and line art; often used for compressing monochrome design layouts, legal documents, and other types of scanned text files.

Phần mềm mở file .CPC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPC do filegi.com tổng hợp.

  • Christian Greeting Card Factory
  • Christian Christian Greeting Card Factory
  • Christian Christian Greeting Card Factory
  • On-Screen Takeoff
  • CONVAL
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CPC

           

File .CPC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *