CPC File

? Cách mở file .CPC? Những phần mềm mở file .CPC và sửa file lỗi. Convert N/A CPC file sang định dạng khác.

.CPC File Extension

   
File name CPC File
File Type CPC Compressed Image File
Nhà phát triển Cartesian Products
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .CPC là file gì?

CPC là Raster Image Files - CPC Compressed Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Cartesian Products.

What is a CPC file?

Bitmap image compressed using the Cartesian Perceptual Compression (CPC) algorithm; designed for compressing 1-bit raster images, such as black-and-white photographs and line art; often used for compressing monochrome design layouts, legal documents, and other types of scanned text files.

Cách mở .CPC file

Để mở file .CPC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPC do người dùng đóng góp.

  • Christian Greeting Card Factory
  • Christian Christian Greeting Card Factory
  • Christian Christian Greeting Card Factory
  • On-Screen Takeoff
  • CONVAL
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CPC

File .CPC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *