CPD File

? Cách mở file .CPD? Những phần mềm mở file .CPD và sửa file lỗi. Convert Binary CPD file sang định dạng khác.

.CPD File Extension

   
File name CPD File
File Type 1RoboHelp Cache Project Database
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .CPD là file gì?

CPD là Database Files - 1RoboHelp Cache Project Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Robohelp, một chương trình sử dụng cho tác giả của tài liệu trợ giúp của Windows; được lưu trữ như một phần của một dự án Robohelp (.XPJ) và chứa thông tin lưu trữ cho dự án; không nên mở hoặc chỉnh sửa bằng tay.

What is a CPD file?

Database file created by RoboHelp, a program used for authoring Windows help documentation; stored as part of a RoboHelp project (.XPJ) and contains cached information for the project; should not be opened or edited manually.

Cách mở .CPD file

Để mở file .CPD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPD do người dùng đóng góp.

  • Adobe RoboHelp
  • CoPilot Health Management System
  • CoPilot Health Management System
  • FreeStyle CoPilot Health Management System
  • Cas
  • Corel Project Designer
  • Corel Project Designer

Chuyển đổi file .CPD

File .CPD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *