CPDX File

CPDX là Settings Files - Adobe Captivate Storyboard Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

.CPDX File Extension

   
File name CPDX File
File Type Adobe Captivate Storyboard Project
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .CPDX là file gì?

CPDX là Settings Files - Adobe Captivate Storyboard Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Một tập tin CPDX là tệp dự án kịch bản được tạo ra bởi Adobe Captivate Dự thảo, một ứng dụng iOS sử dụng để tạo ra storyboards cho nội dung eLearning. Nó chứa một hoặc nhiều slide, có thể bao gồm văn bản, đối tượng rút ra, các đối tượng web, và phương tiện truyền thông nhúng (âm thanh, video và hình ảnh). file CPDX thường được sử dụng cho các câu đố lên kế hoạch, các cuộc biểu tình phần mềm, và mô phỏng.

What is a CPDX file?

A CPDX file is a storyboard project file created by Adobe Captivate Draft, an iOS app used to create storyboards for eLearning content. It contains one or more slides, which may include text, drawn objects, web objects, and embedded media (audio, videos, and images). CPDX files are commonly used for planning quizzes, software demonstrations, and simulations.

Phần mềm mở file .CPDX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPDX do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Captivate Draft
  • Adobe Captivate
  • Adobe Captivate

Chuyển đổi file .CPDX

           

File .CPDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *