CPF File

CPF là Data Files - 1Cognos Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi IBM.

.CPF File Extension

   
File name CPF File
File Type 1Cognos Project File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (9 Bình chọn)

File .CPF là file gì?

CPF là Data Files - 1Cognos Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi IBM.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Cognos Framework Manager, một công cụ mô hình dữ liệu bao gồm trong phần mềm IBM Cognos Business Intelligence (BI); chứa dữ liệu "metamodels" rằng tổ chức dữ liệu BI từ cơ bản cơ sở dữ liệu; cung cấp các phương tiện để mô hình lưu trữ dữ liệu có thể được sử dụng để phân tích BI.

What is a CPF file?

Project file created by Cognos Framework Manager, a data modeling tool included with IBM Cognos Business Intelligence (BI) software; contains data "metamodels" that that organize BI data from underlying databases; provides the means to store data models that can be used for BI analysis.

Phần mềm mở file .CPF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPF do filegi.com tổng hợp.

  • O&O CleverCache
  • PosterArtist Lite
  • PosterArtist Lite
  • Caesium
  • Christian Greeting Card Factory
  • Cuttermaran
  • Cuttermaran

Chuyển đổi file .CPF

           

File .CPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *