CPG File

CPG là Settings Files - 1ESRI Code Page File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESRI.

.CPG File Extension

   
File name CPG File
File Type 1ESRI Code Page File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (20 Bình chọn)

File .CPG là file gì?

CPG là Settings Files - 1ESRI Code Page File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESRI.

Mã hóa ký tự tập tin được sử dụng bởi các sản phẩm phần mềm của ESRI như bộ ứng dụng ArcGIS Desktop; mô tả một tập hợp các ký tự để hiển thị văn bản trong shapefile; giúp Localize bản đồ cho các ngôn ngữ cụ thể.

What is a CPG file?

Character encoding file used by ESRI software products such as the ArcGIS Desktop suite; describes a set of characters for displaying text in shapefiles; helps localize maps for specific languages.

Phần mềm mở file .CPG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPG do filegi.com tổng hợp.

  • ComicStudio
  • MangaStudio
  • MangaStudio
  • Multi-Tech Cover Page Generator
  • Manga Studio
  • StarCraft
  • StarCraft

Chuyển đổi file .CPG

           

File .CPG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *