CPG File

? Cách mở file .CPG? Những phần mềm mở file .CPG và sửa file lỗi. Convert N/A CPG file sang định dạng khác.

.CPG File Extension

   
File name CPG File
File Type 1ESRI Code Page File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (20 Bình chọn)

File .CPG là file gì?

CPG là Settings Files - 1ESRI Code Page File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESRI.

Mã hóa ký tự tập tin được sử dụng bởi các sản phẩm phần mềm của ESRI như bộ ứng dụng ArcGIS Desktop; mô tả một tập hợp các ký tự để hiển thị văn bản trong shapefile; giúp Localize bản đồ cho các ngôn ngữ cụ thể.

What is a CPG file?

Character encoding file used by ESRI software products such as the ArcGIS Desktop suite; describes a set of characters for displaying text in shapefiles; helps localize maps for specific languages.

Cách mở .CPG file

Để mở file .CPG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPG do người dùng đóng góp.

  • ComicStudio
  • MangaStudio
  • MangaStudio
  • Multi-Tech Cover Page Generator
  • Manga Studio
  • StarCraft
  • StarCraft

Chuyển đổi file .CPG

File .CPG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *