CPGZ File

? Cách mở file .CPGZ? Những phần mềm mở file .CPGZ và sửa file lỗi. Convert Binary CPGZ file sang định dạng khác.

.CPGZ File Extension

   
File name CPGZ File
File Type Compressed CPIO Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (11 Bình chọn)

File .CPGZ là file gì?

CPGZ là Compressed Files - Compressed CPIO Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tài liệu nén mà liên hợp gặt đập Copy In, copy bản (.CPIO) lưu trữ định dạng và gzip (.gz) nén; tương tự như một tập tin .tgz, trong đó kết hợp cả một container .tar nén và nén gzip; nhất thường được sử dụng trên các hệ thống Unix-based như Linux và Mac OS X.

What is a CPGZ file?

Compressed archive that combines the Copy In, Copy Out (.CPIO) archive format and gzip (.GZ) compression; similar to a .TGZ file, which incorporates both an uncompressed .TAR container and gzip compression; most often used on Unix-based systems such as Linux and Mac OS X.

Cách mở .CPGZ file

Để mở file .CPGZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPGZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPGZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPGZ do người dùng đóng góp.

  • ditto
  • Apple Archive Utility
  • Apple Archive Utility
  • The Unarchiver
  • Media Player Classic
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file .CPGZ

File .CPGZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *