CPH File

? Cách mở file .CPH? Những phần mềm mở file .CPH và sửa file lỗi. Convert N/A CPH file sang định dạng khác.

.CPH File Extension

   
File name CPH File
File Type Corel Print House File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .CPH là file gì?

CPH là Page Layout Files - Corel Print House File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

In dự án tạo ra với Corel In House, một máy tính để bàn chương trình xuất bản; sử dụng cho việc thiết kế sổ lưu niệm, thiệp chúc mừng, biểu ngữ, lịch, thư mời, và các tài liệu có thể in được.

What is a CPH file?

Printing project created with Corel Print House, a desktop publishing program; used for designing scrapbooks, greeting cards, banners, calendars, invitations, and printable documents.

Cách mở .CPH file

Để mở file .CPH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPH do người dùng đóng góp.

  • Corel Print House
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CPH

File .CPH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *