CPHD File

? Cách mở file .CPHD? Những phần mềm mở file .CPHD và sửa file lỗi. Convert Text CPHD file sang định dạng khác.

.CPHD File Extension

   
File name CPHD File
File Type CloudChan Pre-processed Hypertext Document
Nhà phát triển CloudChan
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .CPHD là file gì?

CPHD là Web Files - CloudChan Pre-processed Hypertext Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi CloudChan.

Hypertext tài liệu được tạo ra cho động cơ trước khi xử lý CloudChan; chứa HTML và script rằng việc sử dụng cú pháp tương tự như Java; có thể được sử dụng để tạo ra các trang web động và các văn bản.

What is a CPHD file?

Hypertext document created for the CloudChan pre-processor engine; contains HTML and scripts that use syntax similar to Java; can be used to create dynamic web pages and documents.

Cách mở .CPHD file

Để mở file .CPHD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPHD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPHD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPHD do người dùng đóng góp.

  • CloudChan

Chuyển đổi file .CPHD

File .CPHD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *