CPIO File

? Cách mở file .CPIO? Những phần mềm mở file .CPIO và sửa file lỗi. Convert Binary CPIO file sang định dạng khác.

.CPIO File Extension

   
File name CPIO File
File Type Unix CPIO Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .CPIO là file gì?

CPIO là Encoded Files - Unix CPIO Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

lưu trữ tập tin được tạo ra trong định dạng Unix CPIO (Copy In, copy bản), một định dạng container tập tin nén được sử dụng để nhóm các tập tin với nhau; tương tự như một kho lưu trữ .tar và có thể được nén vào một tập tin .CPGZ sử dụng nén Gzip.

What is a CPIO file?

File archive created in the Unix CPIO (Copy In, Copy Out) format, an uncompressed file container format used for grouping files together; similar to a .TAR archive and can be compressed into a .CPGZ file using Gzip compression.

Cách mở .CPIO file

Để mở file .CPIO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPIO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPIO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPIO do người dùng đóng góp.

  • GNU cpio
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • PeaZip
  • Apache Commons Compress
  • Apple Archive Utility
  • Apple Archive Utility
  • ditto
  • The Unarchiver

Chuyển đổi file .CPIO

File .CPIO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *