CPL File

? Cách mở file .CPL? Những phần mềm mở file .CPL và sửa file lỗi. Convert N/A CPL file sang định dạng khác.

.CPL File Extension

   
File name CPL File
File Type Windows Control Panel Item
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (44 Bình chọn)

File .CPL là file gì?

CPL là System Files - Windows Control Panel Item, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một CPL là một mục bảng điều khiển, chẳng hạn như Displays, Chuột, âm thanh, hoặc mạng, được sử dụng bởi hệ điều hành Windows. Nó được lưu trữ trong thư mục Windows System và nạp tự động khi Windows Control Panel được mở ra.

What is a CPL file?

A CPL file is a control panel item, such as Displays, Mouse, Sound, or Networking, used by the Windows operating system. It is stored in the WindowsSystem folder and loaded automatically when the Windows Control Panel is opened.

Cách mở .CPL file

Để mở file .CPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPL do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows

Chuyển đổi file .CPL

File .CPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *