CPMZ File

? Cách mở file .CPMZ? Những phần mềm mở file .CPMZ và sửa file lỗi. Convert N/A CPMZ file sang định dạng khác.

.CPMZ File Extension

   
File name CPMZ File
File Type Miradi/ConPro Project File
Nhà phát triển Benetech
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CPMZ là file gì?

CPMZ là Data Files - Miradi/ConPro Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Benetech.

hồ sơ dự án tạo ra với một trong hai Miradi hoặc ConPro, cơ sở dữ liệu dự án bảo tồn; được thiết kế để cho phép trao đổi dữ liệu giữa Miradi và ConPro; chứa dữ liệu sử dụng để tạo và giám sát kế hoạch bảo tồn.

What is a CPMZ file?

Project file created with either Miradi or ConPro, the Conservation Projects Database; designed to enable data exchanges between Miradi and ConPro; contains data used for creating and monitoring conservation plans.

Cách mở .CPMZ file

Để mở file .CPMZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPMZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPMZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPMZ do người dùng đóng góp.

  • Benetech Miradi
  • Miradi
  • Miradi

Chuyển đổi file .CPMZ

File .CPMZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *