CPN File

? Cách mở file .CPN? Những phần mềm mở file .CPN và sửa file lỗi. Convert Binary CPN file sang định dạng khác.

.CPN File Extension

   
File name CPN File
File Type 1Age of Mythology Campaign File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .CPN là file gì?

CPN là Game Files - 1Age of Mythology Campaign File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Trò chơi chiến dịch được sử dụng bởi Age of Mythology, một game chiến thuật thời gian thực, nơi người chơi xây dựng vương quốc và quân đội kiểm soát; chứa một hoặc nhiều file kịch bản .SCN; cũng bao gồm giới thiệu kịch bản, tên chiến dịch và phiên bản, và tổng số các kịch bản bao gồm; có thể được sử dụng để lưu trữ các chiến dịch tùy chỉnh.

What is a CPN file?

Game campaign used by Age of Mythology, a real-time strategy game where players build kingdoms and control armies; contains one or more .SCN scenario files; also includes scenario descriptions, the campaign name and version, and the total number of scenarios included; can be used to store custom campaigns.

Cách mở .CPN file

Để mở file .CPN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPN do người dùng đóng góp.

  • CPNBUILD
  • Microsoft Age of Mythology
  • Microsoft Age of Mythology
  • Microsoft Age of Empires
  • Microsoft Age of Empires 2
  • ChessBase Reader
  • ChessBase Reader

Chuyển đổi file .CPN

File .CPN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *