CRC File

? Cách mở file .CRC? Những phần mềm mở file .CRC và sửa file lỗi. Convert Binary CRC file sang định dạng khác.

.CRC File Extension

   
File name CRC File
File Type Total Commander Checksum File
Nhà phát triển Ghisler Software
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (25 Bình chọn)

File .CRC là file gì?

CRC là Misc Files - Total Commander Checksum File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ghisler Software.

Tập tin được tạo ra bởi Total Commander, một chương trình dùng để sắp xếp và quản lý các tập tin trong Windows; chứa một mã Cyclic Redundancy Check (CRC) cho một kho lưu trữ chia; sử dụng để xác minh các tập tin từ một kho lưu trữ chia đã chính xác được khôi phục trở lại file gốc.

What is a CRC file?

File created by Total Commander, a program used to organize and manage files in Windows; contains a Cyclic Redundancy Check (CRC) code for a split archive; used to verify that files from a split archive have correctly been restored back to the original file.

Cách mở .CRC file

Để mở file .CRC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRC do người dùng đóng góp.

  • Ghisler Total Commander
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • QuickSFV
  • WindowsR Internet Explorer
  • Mega Zipper
  • Mega Zipper

Chuyển đổi file .CRC

File .CRC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *