CRDOWNLOAD File

? Cách mở file .CRDOWNLOAD? Những phần mềm mở file .CRDOWNLOAD và sửa file lỗi. Convert Text and Binary CRDOWNLOAD file sang định dạng khác.

.CRDOWNLOAD File Extension

   
File name CRDOWNLOAD File
File Type Chrome Partially Downloaded File
Nhà phát triển Google
Phân loại Misc Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (5299 Bình chọn)

File .CRDOWNLOAD là file gì?

CRDOWNLOAD là Misc Files - Chrome Partially Downloaded File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Google.

Một tập tin CRDOWNLOAD là một file đã download được tạo ra bởi trình duyệt web Google Chrome. Nó lưu trữ các nội dung của một tập tin như nó đang được nhận bởi trình duyệt và sử dụng phần mở rộng .crdownload để đánh dấu việc tải xuống như không đầy đủ cho đến khi nó kết thúc, lúc này phần mở rộng .crdownload được lấy ra. file CRDOWNLOAD cũng tương tự như các file .PART, được sử dụng bởi trình duyệt web Mozilla Firefox để tải một phần.

What is a CRDOWNLOAD file?

A CRDOWNLOAD file is a partially downloaded file created by the Google Chrome web browser. It stores the contents of a file as it is being received by the browser and uses the .crdownload extension to mark the download as incomplete until it is finished, at which point the .crdownload extension is removed. CRDOWNLOAD files are similar to .PART files, which are used by the Mozilla Firefox web browser for partial downloads.

Cách mở .CRDOWNLOAD file

Để mở file .CRDOWNLOAD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRDOWNLOAD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRDOWNLOAD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRDOWNLOAD do người dùng đóng góp.

  • Chromium
  • Google Chrome
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge

Chuyển đổi file .CRDOWNLOAD

File .CRDOWNLOAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *