CRDS File

? Cách mở file .CRDS? Những phần mềm mở file .CRDS và sửa file lỗi. Convert Binary CRDS file sang định dạng khác.

.CRDS File Extension

   
File name CRDS File
File Type Windows CardSpace Backup File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (14 Bình chọn)

File .CRDS là file gì?

CRDS là Backup Files - Windows CardSpace Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi Windows CardSpace, một ứng dụng quản lý danh tính kỹ thuật số tích hợp trong Windows 7; chứa một bản sao lưu của một hoặc nhiều thẻ .CRD CardSpace; sử dụng khi khôi phục thẻ trong trường hợp họ bị mất hoặc bị hỏng; cũng được sử dụng để chuyển thẻ giữa các máy tính.

What is a CRDS file?

Backup file created by Windows CardSpace, a digital identity management application included with Windows 7; contains a backup of one or more .CRD CardSpace cards; used when restoring cards in the event they are lost or corrupted; also used for transferring cards between computers.

Cách mở .CRDS file

Để mở file .CRDS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRDS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRDS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRDS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • AzigoLite
  • AzigoLite

Chuyển đổi file .CRDS

File .CRDS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *