CREC File

? Cách mở file .CREC? Những phần mềm mở file .CREC và sửa file lỗi. Convert N/A CREC file sang định dạng khác.

.CREC File Extension

   
File name CREC File
File Type Lync Video File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .CREC là file gì?

CREC là Video Files - Lync Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một CREC là một tập tin video được tạo ra bởi Microsoft Lync, một thông điệp kinh doanh ngay lập tức và ứng dụng hội nghị truyền hình. Nó chứa video ghi lại từ một cuộc họp video trực tuyến có thể được phát lại bởi người sử dụng.

What is a CREC file?

A CREC file is a video file created by Microsoft Lync, a business instant messaging and video conferencing application. It contains video recorded from an online video meeting that can be played back by the user.

Cách mở .CREC file

Để mở file .CREC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CREC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CREC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CREC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Lync 2010

Chuyển đổi file .CREC

File .CREC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *