CREV File

? Cách mở file .CREV? Những phần mềm mở file .CREV và sửa file lỗi. Convert Binary CREV file sang định dạng khác.

.CREV File Extension

   
File name CREV File
File Type Adobe Captivate Commentable SWF File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .CREV là file gì?

CREV là Data Files - Adobe Captivate Commentable SWF File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra bởi Adobe Captivate, một bản ghi màn hình và công cụ eLearning thế hệ sản phẩm; chứa một file .SWF reviewable có thể được đánh dấu lên và peer-xem xét sử dụng các ứng dụng Adobe Captivate phản biện, được bao gồm với Adobe Captivate.

What is a CREV file?

File created by Adobe Captivate, a screen recording and eLearning product generation tool; contains a reviewable .SWF file that can be marked up and peer-reviewed using the Adobe Captivate Reviewer application, which is included with Adobe Captivate.

Cách mở .CREV file

Để mở file .CREV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CREV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CREV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CREV do người dùng đóng góp.

  • Adobe Captivate

Chuyển đổi file .CREV

File .CREV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *