CRF File

? Cách mở file .CRF? Những phần mềm mở file .CRF và sửa file lỗi. Convert Binary CRF file sang định dạng khác.

.CRF File Extension

   
File name CRF File
File Type Cal3D Binary Materials File
Nhà phát triển Cal3D
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .CRF là file gì?

CRF là 3D Image Files - Cal3D Binary Materials File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Cal3D.

vật liệu tập tin ba chiều được tạo ra trong định dạng tài liệu nhị phân Cal3D; cửa hàng tham chiếu đến các đồ họa được phủ lên trên 3D mắt lưới để cung cấp xuất hiện trên bề mặt của mô hình; cũng lưu trữ môi trường xung quanh, khuếch tán, phản chiếu, và các đặc tính ánh sáng shininess.

What is a CRF file?

Three-dimensional materials file created in the Cal3D binary materials format; stores references to the graphics that are overlaid on 3D meshes to provide the model's surface appearance; also stores ambient, diffuse, specular, and shininess lighting properties.

Cách mở .CRF file

Để mở file .CRF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRF do người dùng đóng góp.

  • Cal3D
  • Cal3dViewer
  • Cal3dViewer
  • Cal3d2ogre
  • Short Fuze Limited Moviestorm
  • JeppView
  • JeppView

Chuyển đổi file .CRF

File .CRF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *