CRL File

? Cách mở file .CRL? Những phần mềm mở file .CRL và sửa file lỗi. Convert N/A CRL file sang định dạng khác.

.CRL File Extension

   
File name CRL File
File Type Certificate Revocation List File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (9 Bình chọn)

File .CRL là file gì?

CRL là Web Files - Certificate Revocation List File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin dữ liệu thường được sử dụng bởi các máy chủ Web và phần mềm mã hóa; chứa một danh sách đen chứng thư số bị thu hồi; lưu trữ thông tin về giấy chứng nhận, chẳng hạn như tổ chức phát hành và ngày thu hồi; cho phép các quản trị viên an ninh để ngăn chặn các đối tượng không tin cậy.

What is a CRL file?

Data file typically used by Web servers and encryption software; contains a blacklist of revoked digital certificates; stores information about the certificates, such as the issuer and the revocation date; enables security administrators to block untrusted entities.

Cách mở .CRL file

Để mở file .CRL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRL do người dùng đóng góp.

  • DigitalSign Professional Application
  • DigitalSign Reader Application
  • DigitalSign Reader Application
  • Media Player Classic
  • DigitalSign Reader - Edizione Intesa

Chuyển đổi file .CRL

File .CRL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *