CROP File

? Cách mở file .CROP? Những phần mềm mở file .CROP và sửa file lỗi. Convert XML CROP file sang định dạng khác.

.CROP File Extension

   
File name CROP File
File Type Crick Software Options File
Nhà phát triển Crick Software
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CROP là file gì?

CROP là Settings Files - Crick Software Options File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Crick Software.

tùy chọn sử dụng tập tin được sử dụng bởi Clicker, một công cụ biết chữ được sử dụng bởi các giáo viên để tạo nguồn lực chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của sinh viên; thiết lập tùy chọn các cửa hàng sử dụng cho các tài liệu, bài phát biểu, hình ảnh, bàn phím, và nhiều hơn nữa.

What is a CROP file?

User options file used by Clicker, a literacy tool used by teachers to create curriculum resources tailored to student needs; stores user option settings for documents, speech, pictures, keyboard, and more.

Cách mở .CROP file

Để mở file .CROP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CROP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CROP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CROP do người dùng đóng góp.

  • Crick Software Clicker
  • Soil &Plant &Air &Water - Field & Pond Hydrology
  • Soil &Plant &Air &Water - Field & Pond Hydrology

Chuyển đổi file .CROP

File .CROP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *