CRX File

? Cách mở file .CRX? Những phần mềm mở file .CRX và sửa file lỗi. Convert Zip CRX file sang định dạng khác.

.CRX File Extension

   
File name CRX File
File Type Chrome Extension
Nhà phát triển Google
Phân loại Plugin Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.1 ★ (629 Bình chọn)

File .CRX là file gì?

CRX là Plugin Files - Chrome Extension, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Google.

tập tin Một CRX là một phần mở rộng có thêm tính năng bổ sung hoặc chủ đề để trình duyệt web Google Chrome. Nó được lưu trong một định dạng nén và có thể chứa JS, .json, và các tập tin khác, chẳng hạn như hình ảnh và các chương trình thực thi. file CRX được sử dụng để cài đặt addons trình duyệt chẳng hạn như trò chơi, chặn quảng cáo và đọc tin tức.

What is a CRX file?

A CRX file is an extension that adds extra features or themes to the Google Chrome web browser. It is saved in a compressed format and may contain .JS, .JSON, and other files, such as images and executable programs. CRX files are used for installing browser addons such as games, ad blockers, and news readers.

Cách mở .CRX file

Để mở file .CRX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRX do người dùng đóng góp.

  • 7-Zip
  • Google Chrome
  • Google Chrome
  • Chromium
  • SafeZone
  • RealPlayer
  • RealPlayer

Chuyển đổi file .CRX

File .CRX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *