CRY File

? Cách mở file .CRY? Những phần mềm mở file .CRY và sửa file lỗi. Convert Binary CRY file sang định dạng khác.

.CRY File Extension

   
File name CRY File
File Type CryENGINE Map File
Nhà phát triển Crytek
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .CRY là file gì?

CRY là Data Files - CryENGINE Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Crytek.

Bản đồ tập tin được sử dụng bởi trò chơi được phát triển với CryENGINE, một công cụ trò chơi bắn súng đầu tiên người tạo ra bởi Crytek; cửa hàng cấp độ trò chơi, bao gồm cả địa hình, các tòa nhà, mục tiêu nhiệm vụ, các điểm đẻ trứng, các mục, và các đối tượng bản đồ khác; có thể được sử dụng để tạo nhiệm vụ tùy chỉnh.

What is a CRY file?

Map file used by games developed with CryENGINE, a first-person shooter game engine created by Crytek; stores a game level, including the terrain, buildings, mission objectives, spawn points, items, and other map objects; can be used for creating custom missions.

Cách mở .CRY file

Để mở file .CRY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRY do người dùng đóng góp.

  • Crytek CryENGINE SDK
  • Crytek CryENGINE
  • Crytek CryENGINE
  • FileEncrypter Module
  • Encode
  • Geomate Loader
  • Geomate Loader

Chuyển đổi file .CRY

File .CRY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *