CRYPT7 File

? Cách mở file .CRYPT7? Những phần mềm mở file .CRYPT7 và sửa file lỗi. Convert N/A CRYPT7 file sang định dạng khác.

.CRYPT7 File Extension

   
File name CRYPT7 File
File Type WhatsApp Encrypted Database File
Nhà phát triển WhatsApp
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (36 Bình chọn)

File .CRYPT7 là file gì?

CRYPT7 là Database Files - WhatsApp Encrypted Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi WhatsApp.

tập tin cơ sở dữ liệu được mã hóa được tạo ra bởi WhatsApp Messenger, một ứng dụng điện thoại thông minh sứ; chứa một cơ sở dữ liệu tin nhắn trò chuyện lịch sử nằm trên thẻ SD của thiết bị Android.

What is a CRYPT7 file?

Encrypted database file created by WhatsApp Messenger, a smartphone messenger application; contains a database of historical chat messages located on the SD card of Android devices.

Cách mở .CRYPT7 file

Để mở file .CRYPT7 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRYPT7 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRYPT7

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRYPT7 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .CRYPT7

File .CRYPT7 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *