CRYPT8 File

? Cách mở file .CRYPT8? Những phần mềm mở file .CRYPT8 và sửa file lỗi. Convert N/A CRYPT8 file sang định dạng khác.

.CRYPT8 File Extension

   
File name CRYPT8 File
File Type WhatsApp Encrypted Database File
Nhà phát triển WhatsApp
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (112 Bình chọn)

File .CRYPT8 là file gì?

CRYPT8 là Database Files - WhatsApp Encrypted Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi WhatsApp.

tập tin Một CRYPT8 là một tập tin cơ sở dữ liệu được mã hóa tạo ra và được sử dụng bởi WhatsApp Messenger, một ứng dụng Messenger smartphone. Nó bao gồm một cơ sở dữ liệu các thông điệp lịch sử trò chuyện nằm trên thẻ SD của thiết bị Android.

What is a CRYPT8 file?

A CRYPT8 file is an encrypted database file created and used by WhatsApp Messenger, a smartphone messenger application. It contains a database of chat history messages located on the SD card of Android devices.

Cách mở .CRYPT8 file

Để mở file .CRYPT8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRYPT8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRYPT8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRYPT8 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .CRYPT8

File .CRYPT8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *