CRYPT9 File

? Cách mở file .CRYPT9? Những phần mềm mở file .CRYPT9 và sửa file lỗi. Convert N/A CRYPT9 file sang định dạng khác.

.CRYPT9 File Extension

   
File name CRYPT9 File
File Type WhatsApp Encrypted Database File
Nhà phát triển WhatsApp
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .CRYPT9 là file gì?

CRYPT9 là Database Files - WhatsApp Encrypted Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi WhatsApp.

Mã hóa tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra và được sử dụng bởi WhatsApp Messenger, một ứng dụng nhắn tin cho các thiết bị Android. Nó chứa một cơ sở dữ liệu được mã hóa các thông điệp lịch sử trò chuyện. file CRYPT9 đang nằm trên thẻ SD của thiết bị Android.

What is a CRYPT9 file?

Encrypted database file created and used by WhatsApp Messenger, a messaging application for Android devices. It contains an encrypted database of chat history messages. CRYPT9 files are located on the SD card of Android devices.

Cách mở .CRYPT9 file

Để mở file .CRYPT9 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRYPT9 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRYPT9

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRYPT9 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .CRYPT9

File .CRYPT9 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *