CRYSISJMSF File

? Cách mở file .CRYSISJMSF? Những phần mềm mở file .CRYSISJMSF và sửa file lỗi. Convert Binary CRYSISJMSF file sang định dạng khác.

.CRYSISJMSF File Extension

   
File name CRYSISJMSF File
File Type Crysis Saved Game
Nhà phát triển Crytek
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .CRYSISJMSF là file gì?

CRYSISJMSF là Game Files - Crysis Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Crytek.

save game được tạo ra bởi Crysis, một trò chơi bắn súng người đầu tiên được phát triển bởi Crytek; lưu trữ thông tin trò chơi khi một cầu thủ đã đạt đến một trạm kiểm soát; lưu tự động bởi các trò chơi.

What is a CRYSISJMSF file?

Saved game created by Crysis, a first person shooter game developed by Crytek; stores game information when a player has reached a checkpoint; saved automatically by the game.

Cách mở .CRYSISJMSF file

Để mở file .CRYSISJMSF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRYSISJMSF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRYSISJMSF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRYSISJMSF do người dùng đóng góp.

  • Crytek Crysis
  • Crysis Wars
  • Crysis Wars
  • Media Player Classic
  • CryEngine2

Chuyển đổi file .CRYSISJMSF

File .CRYSISJMSF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *