CSD File

? Cách mở file .CSD? Những phần mềm mở file .CSD và sửa file lỗi. Convert N/A CSD file sang định dạng khác.

.CSD File Extension

   
File name CSD File
File Type 1Steam Game Data Backup File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (25 Bình chọn)

File .CSD là file gì?

CSD là Backup Files - 1Steam Game Data Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Valve.

Một tập tin CSD là một tập tin sao lưu được tạo ra bởi hơi nước, một dịch vụ chơi game cho phép người dùng tải về và quản lý trò chơi Van. Nó chứa dữ liệu sao lưu trò chơi, tương tự như một tập tin .SID, và có thể được sử dụng để khôi phục một trò chơi mà đã bị xóa.

What is a CSD file?

A CSD file is a backup file created by Steam, a gaming service that allows users to download and manage Valve games. It contains backup game data, similar to a .SID file, and can be used to restore a game that has been deleted.

Cách mở .CSD file

Để mở file .CSD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CSD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CSD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CSD do người dùng đóng góp.

  • Valve Steam
  • CSD Reader
  • CSD Reader
  • CADSUPER FXII
  • Embird
  • CrystalMaker Demo
  • CrystalMaker Demo

Chuyển đổi file .CSD

File .CSD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *