CSH File

? Cách mở file .CSH? Những phần mềm mở file .CSH và sửa file lỗi. Convert N/A CSH file sang định dạng khác.

.CSH File Extension

   
File name CSH File
File Type 1Photoshop Custom Shapes File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (22 Bình chọn)

File .CSH là file gì?

CSH là Misc Files - 1Photoshop Custom Shapes File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Bộ sưu tập các hình dạng tùy chỉnh sử dụng bởi Photoshop và Photoshop Elements; truy cập bởi Custom Shape Tool khi lựa chọn hình dạng tùy chỉnh được lựa chọn; có thể được nạp hoặc lưu bằng cách nhấn vào mũi tên bên phải trong danh sách thả xuống Shapes và chọn "Tải Shapes ..." hoặc "Save Shapes ..."

What is a CSH file?

Collection of custom shapes used by Photoshop and Photoshop Elements; accessed by the Custom Shape Tool when the custom shape option is selected; can be loaded or saved by clicking the right arrow in the Shapes drop-down list and selecting "Load Shapes..." or "Save Shapes..."

Cách mở .CSH file

Để mở file .CSH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CSH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CSH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CSH do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop Elements 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop CS Middle East
  • Adobe Photoshop CS Middle East

Chuyển đổi file .CSH

File .CSH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *