CSHTML File

? Cách mở file .CSHTML? Những phần mềm mở file .CSHTML và sửa file lỗi. Convert Text CSHTML file sang định dạng khác.

.CSHTML File Extension

   
File name CSHTML File
File Type ASP.NET Razor Web Page
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (29 Bình chọn)

File .CSHTML là file gì?

CSHTML là Web Files - ASP.NET Razor Web Page, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

C # ( "C nhọn") HTML trang web tập tin được sử dụng bởi Razor, một công cụ xem ASP.NET sử dụng để tạo ra các trang web cho trình duyệt web của người dùng; tương tự như một trang web ASP.NET tiêu chuẩn (ASP hoặc tập tin .aspx), nhưng sử dụng một cú pháp hơi khác nhau; chạy trên một máy chủ Web, mà tạo ra mã HTML cho trình duyệt Web client; có thể được lập trình với cú pháp tô sáng và gợi ý đang Intellisense sử dụng Microsoft Visual Studio.

What is a CSHTML file?

C# ("C sharp") HTML webpage file used by Razor, an ASP.NET view engine used for generating Web pages for a user's Web browser; similar to a standard ASP.NET webpage (.ASP or .ASPX file), but uses a slightly different syntax; runs on a Web server, which generates the HTML for the client Web browser; can be programmed with syntax highlighting and Intellisense code suggestions using Microsoft Visual Studio.

Cách mở .CSHTML file

Để mở file .CSHTML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CSHTML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CSHTML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CSHTML do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Brackets
  • Microsoft Visual Studio Code
  • Microsoft Visual Studio CTP
  • Microsoft Visual Studio CTP

Chuyển đổi file .CSHTML

File .CSHTML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *