CSY File

? Cách mở file .CSY? Những phần mềm mở file .CSY và sửa file lỗi. Convert Binary CSY file sang định dạng khác.

.CSY File Extension

   
File name CSY File
File Type Canvas Symbol File
Nhà phát triển ACD Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .CSY là file gì?

CSY là Vector Image Files - Canvas Symbol File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ACD Systems.

Symbol tập tin được sử dụng bởi Canvas, một chương trình vẽ sử dụng để tạo hình ảnh minh họa kỹ thuật; chứa một đồ họa vector có thể được chèn vào một bản vẽ; có thể lưu trữ biểu tượng cho dấu hiệu, các tòa nhà, các bộ phận mạch điện, và các đối tượng khác; có thể được thay đổi kích cỡ và kiểu để phù hợp với hình minh họa.

What is a CSY file?

Symbol file used by Canvas, a drawing program used to create technical illustrations; contains a vector graphic that can be inserted into a drawing; can store symbols for signs, buildings, electrical circuit parts, and other objects; may be resized and styled to fit the illustration.

Cách mở .CSY file

Để mở file .CSY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CSY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CSY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CSY do người dùng đóng góp.

  • ACD Systems Canvas X 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • InterACT Software

Chuyển đổi file .CSY

File .CSY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *