CTB File

? Cách mở file .CTB? Những phần mềm mở file .CTB và sửa file lỗi. Convert Binary CTB file sang định dạng khác.

.CTB File Extension

   
File name CTB File
File Type 1AutoCAD Color-Based Plot Style File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (12 Bình chọn)

File .CTB là file gì?

CTB là Settings Files - 1AutoCAD Color-Based Plot Style File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

Tập tin được sử dụng bởi AutoCAD, một chương trình CAD được sử dụng để vẽ 2D và 3D; chứa plot style màu dựa trên, hoặc ánh xạ của màu sắc để các lớp của các đối tượng; sử dụng để đính kèm các thiết lập màu và hiển thị các đối tượng thiết kế.

What is a CTB file?

File used by AutoCAD, a CAD program used for 2D and 3D drawing; contains color-based plot styles, or mappings of colors to layers of objects; used to attach color and display settings to design objects.

Cách mở .CTB file

Để mở file .CTB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CTB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CTB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CTB do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD 2020
  • ChessBase Light
  • ChessBase Light
  • CMS IntelliCAD
  • HAANSOFT HWP
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CTB

File .CTB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *