CTBODYFITTING File

? Cách mở file .CTBODYFITTING? Những phần mềm mở file .CTBODYFITTING và sửa file lỗi. Convert Binary CTBODYFITTING file sang định dạng khác.

.CTBODYFITTING File Extension

   
File name CTBODYFITTING File
File Type CrazyTalk Animator Actor Fitting File
Nhà phát triển Reallusion
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .CTBODYFITTING là file gì?

CTBODYFITTING là Settings Files - CrazyTalk Animator Actor Fitting File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Reallusion.

Tập tin được tạo ra bởi CrazyTalk Animator, một phim hoạt hình và phim hoạt hình 2D chương trình; tiết kiệm một diễn viên mà đầu và hình dáng cơ thể, các điểm kiểm soát, và thông tin mặt nạ đã được sơ lược bởi các phần mềm; tạo ra bằng cách sử dụng diễn viên Đấng Tạo Hóa và khuôn mặt Đấng Tạo thành phần.

What is a CTBODYFITTING file?

File created by CrazyTalk Animator, a 2D animation and cartoon program; saves an actor whose head and body shape, control points, and mask information have been profiled by the software; created using the Actor Creator and Face Creator components.

Cách mở .CTBODYFITTING file

Để mở file .CTBODYFITTING click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CTBODYFITTING bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CTBODYFITTING

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CTBODYFITTING do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CTBODYFITTING

File .CTBODYFITTING có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *