CTC File

? Cách mở file .CTC? Những phần mềm mở file .CTC và sửa file lỗi. Convert Text CTC file sang định dạng khác.

.CTC File Extension

   
File name CTC File
File Type Visual Studio Command Table Configuration File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .CTC là file gì?

CTC là Developer Files - Visual Studio Command Table Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

file văn bản được tạo ra bởi Microsoft Visual Studio, Windows SDK; chứa dữ liệu cấu hình cho một tập lệnh VSPackage; biên dịch vào một VSPackage, mẹ đẻ, hoặc quản lý tập tin DLL vệ tinh quản lý.

What is a CTC file?

Text file created by Microsoft Visual Studio, a Windows SDK; contains configuration data for a VSPackage command set; compiled into a managed VSPackage, native, or managed satellite DLL file.

Cách mở .CTC file

Để mở file .CTC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CTC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CTC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CTC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • ShowCAD Artist3
  • ShowCAD Artist3

Chuyển đổi file .CTC

File .CTC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *