CTD File

? Cách mở file .CTD? Những phần mềm mở file .CTD và sửa file lỗi. Convert XML CTD file sang định dạng khác.

.CTD File Extension

   
File name CTD File
File Type Cherrytree XML Document
Nhà phát triển giuspen
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CTD là file gì?

CTD là Data Files - Cherrytree XML Document, dưới định dạng XML được phát triển bởi giuspen.

tập tin Một CTD là một tài liệu được tạo ra bởi cây anh đào, một ứng dụng ghi chú. Nó lưu trữ dữ liệu tài liệu ở định dạng XML, trong đó có thể bao gồm văn bản, bảng biểu, hình ảnh, đối tượng, và các thiết lập tài liệu. file CTD bảo vệ với một mật khẩu được lưu lại dưới dạng file .CTZ.

What is a CTD file?

A CTD file is a document created by Cherrytree, a note-taking application. It stores document data in XML format, which may include text, tables, images, objects, and document settings. CTD files protected with a password are saved as .CTZ files.

Cách mở .CTD file

Để mở file .CTD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CTD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CTD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CTD do người dùng đóng góp.

  • giuspen Cherrytree
  • EFILive Scan And Tune
  • EFILive Scan And Tune
  • PICED
  • HomeGate

Chuyển đổi file .CTD

File .CTD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *