CTZ File

? Cách mở file .CTZ? Những phần mềm mở file .CTZ và sửa file lỗi. Convert Zip CTZ file sang định dạng khác.

.CTZ File Extension

   
File name CTZ File
File Type Cherrytree Password-protected XML Document
Nhà phát triển giuspen
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .CTZ là file gì?

CTZ là Compressed Files - Cherrytree Password-protected XML Document, dưới định dạng Zip được phát triển bởi giuspen.

tập tin Một CTZ là một tài liệu được tạo ra bởi cây anh đào, một ứng dụng ghi chú. Nó lưu trữ dữ liệu tài liệu, trong đó có thể bao gồm văn bản, bảng biểu, đồ vật, và hình ảnh, nén bằng Zip nén. file CTZ được bảo vệ bằng mật khẩu và không thể xem được mà không có mật khẩu được nhập vào.

What is a CTZ file?

A CTZ file is a document created by Cherrytree, a note-taking application. It stores document data, which may include text, tables, objects, and images, compressed with Zip compression. CTZ files are protected with a password and cannot be viewed without the password entered.

Cách mở .CTZ file

Để mở file .CTZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CTZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CTZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CTZ do người dùng đóng góp.

  • 7-Zip
  • giuspen Cherrytree
  • giuspen Cherrytree
  • CTRAN/W
  • comparetracks

Chuyển đổi file .CTZ

File .CTZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *