CUB File

? Cách mở file .CUB? Những phần mềm mở file .CUB và sửa file lỗi. Convert Binary CUB file sang định dạng khác.

.CUB File Extension

   
File name CUB File
File Type 1Analysis Services Cube File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (9 Bình chọn)

File .CUB là file gì?

CUB là Data Files - 1Analysis Services Cube File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Analysis Services, một thành phần của Microsoft SQL Server; cửa hàng một "khối lập phương", mà là một tập hợp các dữ liệu có cấu trúc xuất khẩu từ một nguồn dữ liệu; bao gồm các lược đồ dữ liệu cũng như các dữ liệu riêng của mình; thường được sử dụng để thực hiện trực tuyến Analytical Processing (OLAP) phân tích.

What is a CUB file?

Data file created by Analysis Services, a component of Microsoft SQL Server; stores a "cube," which is a collection of structured data exported from a data source; includes the data schema as well as the data itself; often used for performing Online Analytical Processing (OLAP) analysis.

Cách mở .CUB file

Để mở file .CUB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CUB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CUB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CUB do người dùng đóng góp.

  • Microsoft SQL Server 2019
  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Excel 2019
  • Media Player Classic
  • SeeYou
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .CUB

File .CUB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *