CUBE File

? Cách mở file .CUBE? Những phần mềm mở file .CUBE và sửa file lỗi. Convert Text CUBE file sang định dạng khác.

.CUBE File Extension

   
File name CUBE File
File Type Gaussian Cube File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (11 Bình chọn)

File .CUBE là file gì?

CUBE là Data Files - Gaussian Cube File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

định dạng khối Gaussian được tạo ra bởi cubegen và các chương trình cubman kèm với phân phối Gaussian; cửa hàng tính thể tích, đó là những X-, Y-, và Z-tọa độ được ánh xạ vào một lưới 3D đi kèm với một hệ thống phân tử; cũng có thể chứa số nguyên tử và số voxels dọc theo các trục.

What is a CUBE file?

Gaussian cube format created by the cubegen and cubman programs included with the Gaussian distribution; stores volumetric properties, which are the X-, Y-, and Z-coordinates that are mapped on to a 3D grid associated to a molecular system; may also contain the number of atoms and the number of voxels along the the axes.

Cách mở .CUBE file

Để mở file .CUBE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CUBE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CUBE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CUBE do người dùng đóng góp.

  • Avogadro
  • NWChem
  • NWChem
  • Materials Studio
  • Chemcraft
  • Antaeus
  • Antaeus

Chuyển đổi file .CUBE

File .CUBE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *