CUBE File

CUBE là Data Files - Gaussian Cube File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.CUBE File Extension

   
File name CUBE File
File Type Gaussian Cube File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (11 Bình chọn)

File .CUBE là file gì?

CUBE là Data Files - Gaussian Cube File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

định dạng khối Gaussian được tạo ra bởi cubegen và các chương trình cubman kèm với phân phối Gaussian; cửa hàng tính thể tích, đó là những X-, Y-, và Z-tọa độ được ánh xạ vào một lưới 3D đi kèm với một hệ thống phân tử; cũng có thể chứa số nguyên tử và số voxels dọc theo các trục.

What is a CUBE file?

Gaussian cube format created by the cubegen and cubman programs included with the Gaussian distribution; stores volumetric properties, which are the X-, Y-, and Z-coordinates that are mapped on to a 3D grid associated to a molecular system; may also contain the number of atoms and the number of voxels along the the axes.

Phần mềm mở file .CUBE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CUBE do filegi.com tổng hợp.

  • Avogadro
  • NWChem
  • NWChem
  • Materials Studio
  • Chemcraft
  • Antaeus
  • Antaeus

Chuyển đổi file .CUBE

           

File .CUBE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *