CURSORFX File

? Cách mở file .CURSORFX? Những phần mềm mở file .CURSORFX và sửa file lỗi. Convert Binary CURSORFX file sang định dạng khác.

.CURSORFX File Extension

   
File name CURSORFX File
File Type CursorFX Theme File
Nhà phát triển Stardock
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (30 Bình chọn)

File .CURSORFX là file gì?

CURSORFX là Data Files - CursorFX Theme File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Stardock.

tập tin chủ đề được tạo ra bởi CursorXP, một chương trình chỉnh sửa chuột con trỏ; chứa đồ họa chuột, hiệu ứng, và những con đường mòn cũng như các sự kiện chuột và sở thích của phong trào; bao gồm .png cho hình ảnh con trỏ và chứa tác giả và phiên bản siêu dữ liệu; lưu như một tập tin nén để giảm kích thước tập tin.

What is a CURSORFX file?

Theme file created by CursorXP, a mouse cursor editing program; contains mouse graphics, effects, and trails as well as mouse events and movement preferences; includes .PNG files for cursor images and contains author and version metadata; stored as a compressed file to reduce file size.

Cách mở .CURSORFX file

Để mở file .CURSORFX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CURSORFX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CURSORFX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CURSORFX do người dùng đóng góp.

  • Stardock CursorFX
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • CursorFX

Chuyển đổi file .CURSORFX

File .CURSORFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *