CVN File

? Cách mở file .CVN? Những phần mềm mở file .CVN và sửa file lỗi. Convert N/A CVN file sang định dạng khác.

.CVN File Extension

   
File name CVN File
File Type CineVision Encoding Session
Nhà phát triển Sonic Solutions
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .CVN là file gì?

CVN là Data Files - CineVision Encoding Session, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sonic Solutions.

mã hóa phiên Disc tạo ra với Sonic CineVision, một đĩa CD / DVD và chương trình mã hóa đĩa Blu-ray; chứa một danh sách các tập tin media được ghi ra đĩa, cũng như các chức danh của họ và bắt đầu và thời gian kết thúc.

What is a CVN file?

Disc encoding session created with Sonic CineVision, a CD/DVD and Blu-ray disc encoding program; contains a list of media files to be burned to a disc, as well as their titles and start and end times.

Cách mở .CVN file

Để mở file .CVN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CVN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CVN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CVN do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CVN

File .CVN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *