CVSRC File

? Cách mở file .CVSRC? Những phần mềm mở file .CVSRC và sửa file lỗi. Convert N/A CVSRC file sang định dạng khác.

.CVSRC File Extension

   
File name CVSRC File
File Type CVS Command File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CVSRC là file gì?

CVSRC là Developer Files - CVS Command File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin được tạo ra cho TortoiseCVS, một hệ thống phiên bản đồng thời (CVS) khách hàng tự do chia sẻ cho Microsoft Windows; chứa các tùy chọn mặc định được thêm vào cvs_commands trong CVS thay vì sử dụng kịch bản shell khác.

What is a CVSRC file?

File created for TortoiseCVS, a freely shared Concurrent Versions System (CVS) client for Microsoft Windows; contains default options that are added to cvs_commands within CVS instead of using other shell scripts.

Cách mở .CVSRC file

Để mở file .CVSRC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CVSRC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CVSRC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CVSRC do người dùng đóng góp.

  • TortoiseCVS

Chuyển đổi file .CVSRC

File .CVSRC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *